Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante: teză de doctorat

Authors

Elena Bocioc

Synopsis

Prin problematica abordată, cercetările întreprinse în teză oferă date importante în ceea ce priveşte utilizarea probioticelor pentru creşterea crapului (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) în sistem recirculant de acvacultură industrială, ceea ce conduce, în final, la obţinerea unor producţii piscicole superioare. Scopul acestor cercetări a fost acela de a evalua efectele probioticelor utilizate asupra performanţei de creştere şi a stării de sănătate a materialului biologic exprimate prin intermediul unor parametri biotehnologici de creștere și indici hematologici şi biochimici, în condiţii diferite de creştere în sistemul recirculant de acvacultură.

277 pagini

Cover for Cercetări privind utilizarea probioticelor în acvacultura industrială din sistemele recirculante: teză de doctorat