Exploring the Wilde Territory through Psychoanalytical Grids: teză de doctorat

Authors

Gabriela Virginia Muşat (Lupea)

Synopsis

Interpretarea literaturii aduce cu sine semnificaţii variate ale vieţii personale ale individului şi ale tuturor atitudinilor acestuia, ascunse sub masca textului literar. Deoarece interpretările sunt variate, căci criticii literari folosesc metode diferite, în funcție de experienţa personală şi de atitudinea pentru viaţă, societate şi valorile înaintate de acestea, perceperea literaturii este de asemenea variată.

269 pagini

Cover for Exploring the Wilde Territory through Psychoanalytical Grids: teză de doctorat