Interferenţe culturale în spaţiul românesc al secolului al XIX-lea până la apariţia spiritului critic junimist: teză de doctorat

Authors

Ana-Elena Anghel

Synopsis

Lucrarea de faţă îşi propune să evidenţieze elementele definitorii ale interferenţelor culturale care au marcat secolul al XIX-lea românesc, dar mai ales modalităţile de asimilare şi integrare a acestora în spaţiul românesc. Demersul în sine este o revedere a universului cultural, social, politic şi literar al secolului al XIX-lea, prin aducerea în prim plan a specificităţii creatoare pe care scriitorii români (deja consacraţi sau minori), participanţi activ la evenimentele politice de la 1948, au avut-o într-o epocă a înnoirilor în întreaga Europă.

278 pagini

Cover for Interferenţe culturale în spaţiul românesc al secolului al XIX-lea până la apariţia spiritului critic junimist: teză de doctorat