Studiul influenţei aditivilor asupra comportării mecanice şi tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură: teză de doctorat

Authors

Maria-Aida-Cristina Besnea

Synopsis

Dezvoltarea materialelor plastice a început încă din anii 1930 si continuă şi astăzi. Primul patent pentru poliamide a fost obţinut în 1931. Înaintea primului război mondial au fost dezvoltate răşinile acrilice precum şi copolimerii bazaţi pe stiren(ABS) şi politetrafluoroetilenă (PTFE).

135 pagini

Cover for Studiul influenţei aditivilor asupra comportării mecanice şi tribologice a compozitelor polimerice cu matrice de polifenilen sulfură: teză de doctorat