Contribuţii privind modelarea şi conducerea automată a procesului de fermentaţie alcoolică: teză de doctorat

Authors

Sorina Anca Şipoş

Synopsis

Bazele știinţifice ale proceselor fermentative au fost puse la jumătatea secolului XIX, de către Luis Pasteur, care a demonstrat că fermentaţia nu este un fenomen fără viață, ci din contră, un proces biologic de oxido-reducere producător de energie, în care substanţele organice sunt acceptori de electroni, ca de exemplu zaharurile care prin degradare produc energie înmagazinată în forma ATP, format prin reacţii de fosforilare.

175 pagini

Cover for Contribuţii privind modelarea şi conducerea automată a procesului de fermentaţie alcoolică: teză de doctorat