Specializarea economiei româneşti ca factor de creştere a competitivităţii pe piaţa internaţională: teză de doctorat

Authors

Mihaela-Carmen Mistreanu (Muntean)

Synopsis

Lucrarea de faţă se doreşte a fi o radiografie a situaţiei comerţului exterior al României din 1990 până în 2010, analizând perioada de trecere de la o economie centralizată la o economie de piaţă funcţională, trecând prin cele două perioade anterioare aderării la Uniunea Europeană: perioada de tranziţie şi perioada de preaderare.

295 pagini

Cover for Specializarea economiei româneşti ca factor de creştere a competitivităţii pe piaţa internaţională: teză de doctorat