Reprezentări ale identităţii culturale în opera lui Ezra Pound: teză de doctorat

Authors

Pompiliu Ştefănescu

Synopsis

Se presupune în studiul de faţă că importanţa lui Ezra Pound asupra discursului poetic modernist şi contemporan ar fi aceea că, în plus faţă de inovaţiile sale în arta poetică, autorul ar fi creat o poetică de reprezentare imagistică pe mai multe nivele de semnificaţie: imagini concrete ale realităţilor reprezentate (tratarea directă a lucrurilor).

224 pagini

Cover for Reprezentări ale identităţii culturale în opera lui Ezra Pound: teză de doctorat