Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice: teză de doctorat

Authors

Lizica Crăciun (Paraschiv)

Synopsis

Sectorul energetic este considerat în toate ţările una dintre principalele surse de poluare care contribuie la degradarea mediului şi a sănătăţii umane, actuala situaţie energetică globală caracterizându-se prin tendinţa generală de creştere a eficienţei folosirii combustibililor fosili în strânsa legătura cu reducerea drastică a impactului asupra mediului.

174 pagini

Cover for Rentabilitatea protejării mediului ambiant în sistemele termoenergetice: teză de doctorat