Contribuţii la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerţul electronic: teză de doctorat

Authors

Florentina-Loredana Dragomir (Tache)

Synopsis

Tehnologia internetului de azi ne face să fim prea puţini pregătiţi pentru a controla şi sancționa numărul crescut al utilizatorilor şi al celor care asigură servicii cu un comportament îndoielnic. Modelul a cărui rezultate sunt prezentate în lucrare salută comportamentul etic al consumatorului online şi îşi propune sa contureze germenii unei protecţii a consumatorului şi din punct de vedere legislativ, în conformitate cu actele normative europene în vigoare şi să nu umbrească profitul financiar al participanţilor la comerţul electronic.

202 pagini

Cover for Contribuţii la elaborarea sistemelor multiagent aplicate în comerţul electronic: teză de doctorat