Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafaţă şi a apelor uzate: teză de doctorat

Authors

Valerian N. Antohe

Synopsis

Importanţa apei pentru viaţă, ca o componenta a ecosistemului global, este din ce în ce mai clară. Directiva Cadru privind Apa, (Water Framework Directive), reprezintă o abordare nouă şi inovatoare, care extinde scopul protecţiei apelor către toate tipurile de apă şi stabileşte obiective clare pentru ajungerea la un stadiu bun de calitate. Obiectivele trebuiesc atinse până în 2015 pentru toate ţările din Europa şi astfel să fie asigurată folosirea durabilă a resurselor de apă în toată Europa. În esenţă, Directiva Cadru privind Apa are drept scop prevenirea poluării la sursă şi stabileşte mecanismele de control în scopul protejării apei şi pentru utilizarea durabilă a acesteia.

210 pagini

Cover for Modelarea matematică a indicatorilor de calitate a corpurilor de apă de suprafaţă şi a apelor uzate: teză de doctorat