Universul simbolic al spaţiului în textele lui Vasile Lovinescu: teză de doctorat

Authors

Mariana-Florica Anton

Synopsis

Orice apropiere de creaţia lui Vasile Lovinescu poate fi considerată o reală provocare adresată lectorului modern, căruia i se oferă şansa de a re-clădi prin simbol universul cultural românesc, intersectând şi conciliind antinomii: trecut-prezent, ştiinţă-artă, material-spiritual.

400 pagini

Cover for Universul simbolic al spaţiului în textele lui Vasile Lovinescu: teză de doctorat