Perfecţionarea activităţii managementului în administraţia publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale: teză de doctorat

Authors

Sorin Şandru

Synopsis

Determinarea măsurilor de îmbunătăţire a managementului în administraţia publică nu se pot determina în lipsa realizării unor analize diagnostic. În cadrul analizei S.W.O.T., punctele forte reprezintă caracteristici ale managementului public care oferă posibilitatea îmbunătăţirii competitivităţii acestuia iar punctele slabe reprezintă trăsături care generează un anumit grad de vulnerabilitate.

274 pagini

Cover for Perfecţionarea activităţii managementului în administraţia publică prin adaptarea cadrului juridic la nevoile sociale: teză de doctorat