Realităţi şi perspective ale îmbunătăţirii managementului asistenţei sociale a persoanei vârstnice: teză de doctorat

Authors

Tatiana Adina Ignat (Coman)

Synopsis

Demersul nostru îşi propune abordarea sistematică a subiectului prin prisma managementului şi asistenţei sociale şi încearcă o privire de ansamblu asupra proceselor sociale de construcţie a identităţii sociale a vârstnicilor. Managementul, psihologia, socială vin cu o privire distinctă de cea administratorului si politicianului asupra problemelor sociale, asupra modului de organizarea activităţilor, asupra mijloacelor şi procedeelor de pus în act pentru soluţionarea eficientă a lor.

300 pagini

Cover for Realităţi şi perspective ale îmbunătăţirii managementului asistenţei sociale a persoanei vârstnice: teză de doctorat