Management şi performanţă economică în contextul sistemului instituţional democratic: teză de doctorat

Authors

Ioan Bălan

Synopsis

Managementul, ştiinţele gestiunii în general, sunt orientate spre căutarea optimului, a celei mai bune soluţii posibile, ele trebuind să furnizeze un răspuns clar la interogaţia: care sunt acţiunile cele mai corespunzătoare conform criteriului stabilit? O soluţie este reţinută dacă din punct de vedere logic ea este adevărată, adică atunci când structura acestei soluţii nu conţine nici o contradicţie.

195 pagini

Cover for Management şi performanţă economică în contextul sistemului instituţional democratic: teză de doctorat