Salman Rushdie's Women Characters: Literary Politics and Poetics: teză de doctorat

Authors

Cerasela-Daniela Baston-Tudor

Synopsis

Lucrarea de faţă, cu titlul Salman Rushdie's women characters: literary politics and poetics (Personajele feminine din opera lui Salman Rushdie: politici şi poetici literare), îşi propune să analizeze eroinele rushdiene din trei romane, respectiv Midnight's Children [Copiii miezului de noapte], Shame [Ruşinea] şi The Moor's Last Sigh [Ultimul suspin al maurului].

325 pagini

Cover for Salman Rushdie's Women Characters: Literary Politics and Poetics: teză de doctorat