Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII-XVII: teză de doctorat

Authors

Alexandru Constandachi

Synopsis

Subiectul receptării lui Alexandru în cultura rusă reprezintă o mare provocare şi aceasta pentru că, aşa cum bine ştim, cultura rusă se deosebeşte prin anumite particularităţi care îi conferă atât unicitate, cât şi universalitate. Pe acest tărâm cultural personalitatea regelui macedonean capătă o conotaţie cu totul aparte. Mitul consacrat în Occident intră în contact cu cel încetăţenit în Orient, astfel că imaginea pe care o capătă Alexandru în spaţiul cultural rus medieval devine una sincretică, ce cunoaşte o evoluţie de la accepţiunea monarhului ideal păgân până la aceea de apărător fervent al creştinătăţii. Provocarea devine cu atât mai mare cu cât constatăm că printre operele româneşti nu există vreun studiu care să aibă drept obiect receptarea pe care a avut-o Alexandru în cultura rusă. Mai mult, nici în Rusia nu există un studiu amplu pe marginea acestui subiect, însă cercetările recente scot la iveală un anumit interes pentru interpretarea imaginii regelui macedonean în acest areal cultural. În acest context devine interesantă clarificarea tabloului privind modul în care imaginea lui Alexandru pătrunde, se răspândeşte, evoluează și se consolidează în spaţiul Rusiei medievale.

235 pagini

Cover for Receptarea lui Alexandru cel Mare în cultura rusă a secolelor XII-XVII: teză de doctorat
Series