Contribuţii la achiziţia şi structurarea cunoştinţelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor: teză de doctorat

Authors

Florin Postolache

Synopsis

Virtualizarea mediilor fizice (hardware), subiect din ce in ce mai dezbătut, acceptat şi implementat în prezent, în principal datorita creşterii disponibilităţilor si gradului de utilizare a resurselor hardware disponibile, devine o necesitate absolută atunci când planificăm o reconfigurare a infrastructurii IT şi vizăm totodată o alocare dinamică şi echilibrare a încărcării resurselor fizice disponibile, fără a avea o creştere proporţională a costurilor, ca în cazul unei extinderi obişnuite a infrastructurii, Deşi verificabilă şi tratată de cele mai multe ori doar ca pe o extensie a infrastructurii deja existente, virtualizarea comportă multiple discuţii de cele mai multe ori contradictorii, deoarece anumiţi specialiști manifestă o reticenţă nejustificată referitor la implementarea ei.

213 pagini

Cover for Contribuţii la achiziţia şi structurarea cunoştinţelor în sisteme inteligente pentru diagnoza defectelor: teză de doctorat