Implicaţiile activităţii manageriale în instituţiile sistemului de apărare şi ordine publică în lupta anticorupţie: teză de doctorat

Authors

Nicuşor Pletea

Synopsis

Pe lângă terorism şi crima organizată, corupţia reprezintă una din cele mai stringente probleme ce preocupă atât statele dezvoltate cât şi cele aflate în tranziţie. Corupţia îngreunează substanţial relansarea economiilor naţionale, contracarează instituirea stabilităţii politice şi ordinii sociale în fiecare ţară aparte, afectând relaţiile internaţionale în ansamblul lor.

213 pagini

Cover for Implicaţiile activităţii manageriale în instituţiile sistemului de apărare şi ordine publică în lupta anticorupţie: teză de doctorat