Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole într-un cazan cu gazeificare: teză de doctorat

Authors

Gina-Georgiana Rolea

Synopsis

Nevoia urgentă de combustibil verde şi sustenabil a împins cercetările în domeniul biomasei ca o alternativă la combustibili fosili. România are un potenţial ridicat de biomasă atât în ce privesc reziduurile lemnoase cât şi reziduurile agricole. Creşterea preţurilor combustibililor fosili, taxele de poluare precum şi subvenţiile acordate de guvern pentru biocombustibili aşează biocombustibilii pe picior de egal cu combustibilii convenţionali.

179 pagini

Cover for Modelarea arderii brichetelor din reziduuri agricole  într-un cazan cu gazeificare: teză de doctorat