Contribuţii privind influenţa alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanţe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare: teză de doctorat

Authors

Marinela Gheorghe

Synopsis

Teza de doctorat intitulata „Contribuţii privind influenţa alimentarii cu emulsii motorină-apă asupra unor performanţe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare”, a fost elaborată în cadrul departamentului Sisteme Termice şi Ingineria Mediului din Facultatea de Mecanică a Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi. Partea experimentală a tezei de doctorat a fost realizată în Laboratorul Motorprufstand din Universitatea de Știinţe Aplicate din Merseburg, Germania, în colaborare cu domnul profesor Horst-Hebert Krause si a echipei sale.

137 pagini

Cover for Contribuţii privind influenţa alimentării cu emulsii de motorină-apă asupra unor performanţe ale motoarelor cu aprindere prin comprimare: teză de doctorat