Studii şi cercetări asupra protecţiei anticorozive în industria materialelor de construcţii: teză de doctorat

Authors

Igor Colesnic

Synopsis

Această lucrare abordează un domeniu de cercetare de interes major, de mare actualitate in contextul actual, in care se pune un accent tot mai mare pe protecţia mediului înconjurător, economia de resurse materiale şi umane prin dezvoltarea şi crearea unor tehnologii de fabricaţie şi execuţie, care sa fie folosite atât în cadrul noilor construcţii inginereşti cât şi la reabilitarea şi reconsolidarea structurilor existente.

185 pagini

Cover for Studii şi cercetări asupra protecţiei anticorozive în industria materialelor de construcţii: teză de doctorat