Politica regională în contextul integrării europene: teză de doctorat

Authors

Mădălina Camelia Orac

Synopsis

Deoarece integrarea europeană reală devine un obiectiv primordial pentru evoluția socioeconomică a României, propunem următorul set de soluții și direcții de acțiune: realizarea unei rețele de reali specialiști în domeniul teoriei și practicii dezvoltării regionale, care să acopere toate canalele informaționale necesare asistării deciziei la nivel local, regional și național. Ne referim la Direcțiile Județene de Statistică, Direcțiile de Dezvoltare și Integrare Europeană din cadrul administrației publice locale, Agențiile de Dezvoltare Regională, Institutul Național de Statistică și Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului.

401 pagini

Cover for Politica regională în contextul integrării europene: teză de doctorat