Tehnologii inovative de creștere a puietulului de crap comun (Cyprinus Carpio, Linne, 1758), bazate pe utilizarea furajelor granulate extrudate și expandate: teză de doctorat

Authors

Mihai-Cornel Mocanu

Synopsis

Innovative technologies for farming of common carp juveniles (Cyprinus carpio, Linnaeus, 1758), based on the use of extruded and expanded pelleted feeds drd. ing. Mihai-Cornel Mocanu; cond. șt. prof. univ. dr. ing. Lucian Oprea - Galați, 2016 - viii, 184 p.; 30 cm - Seria I4: Inginerie industrială Nr. 41. 

Preț: 35,00 lei

Cover for Tehnologii inovative de creștere a puietulului de crap  comun (Cyprinus Carpio, Linne, 1758), bazate pe utilizarea  furajelor granulate extrudate și expandate: teză de doctorat