Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura românească: teză de doctorat

Authors

Ștefan-Traian Popa

Synopsis

Interesul asupra sistemelor recirculante din acvacultură (SRA) rezultă din avantajele pe care acestea le oferă. În condiţiile actuale, în care multe amenajări piscicole au un statut incert ca urmare a revendicării resursei naturale sau care prin degradare şi-au pierdut parţial sau total potenţialul de producţie, se caută alternative care să asigure obţinerea unor producţii piscicole în cantitatea şi calitatea impusă de principiile viabilităţii economice în contextul asigurării normelor Uniunii Europene. Obiectivul general al tezei de doctorat a avut ca scop integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura românească.

199 pagini

Cover for Integrarea elementelor de inteligență artificială în managementul tehnologic al sistemelor recirculante din acvacultura românească: teză de doctorat