Contribuţii la calculul structurilor navale, confecţionate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact: teză de doctorat

Authors

Silviu-Viorel Lefter

Synopsis

Lucrarea de faţă îşi propune: 1.- Determinarea pentru armătură şi matricea folosită, a caracteristicilor mecanice de material. Determinarea optimului raportului masă armătură/masă răşină pentru obţinerea unor caracteristici mecanice superioare ale materialului compozit; 2.- Optimizarea dispunerii armăturii la plăcile multistrat din PAFS în vederea îmbunătăţirii comportării la solicitări statice şi dinamice; 3.- Stabilirea influenţei solicitării asupra modului în care se consideră anizotropia, ortotropia şi izotropia la PAFS; 4.- Considerarea materialului compozit de tip PAFS ca un material anizotrop (ortotrop) – izotrop. 5.- Determinarea prin calcul folosind date experimentale a coeficientului de amortizare structurală pentru materialele compozite (PAFS); 6.- Modelarea numerică a solicitării de impact aplicată materialelor compozite (PAFS); 7.- Proiectarea programului de probe pentru solicitarea de impact aplicată materialelor compozite (PAFS); 8. - Modelarea experimentală a solicitării de impact aplicată materialelor compozite (PAFS); 9.- Folosirea metodelor optice,nedistructive de măsurarea a deformaţiilor materialelor compozite (PAFS) folosind aparatura – Aramis HS; 10.- Aprecieri asupra posibilităţilor de înlocuire a unor structuri navale confecţionate din oţel cu structuri confecţionate din materiale compozite.

222 pagini

Cover for Contribuţii la calculul structurilor navale, confecţionate din plăci armate cu fibre de sticlă, la solicitări dinamice de impact: teză de doctorat