Cercetări privind migraţia puietului de sturioni în Dunărea inferioară: teză de doctorat

Authors

Marian Paraschiv

Synopsis

Sturionii constituie una dintre cele mai valoroase resurse de origine animală de pe Terra, iar Dunărea inferioară este unul din ultimele areale (singurul din Uniunea Europeană) în care aceste specii cresc şi se reproduc în mod natural. Valoarea lor deosebită şi sensibilitatea acestora la modificările habitatelor naturale au determinat un declin rapid al populaţiilor de sturioni, fapt ce a determinat Convenţia Internaţională privind Comerţul cu Specii de Plante şi Animale Sălbatice Ameninţate (CITES) să includă în anul 1998 speciile de sturioni în anexele I (2 specii) şi II (24 de specii), iar Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (IUCN) să le includă în Lista Roşie ca fiind specii ameninţate critic.

134 pagini

Cover for Cercetări privind migraţia puietului de sturioni în Dunărea inferioară: teză de doctorat