Matei Vişniec: dincolo de absurd: teză de doctorat

Authors

Cătălina-Diana Popa (Stancu)

Synopsis

Am încercat ca prin teza „Matei Vişniec – dincolo de absurd”, să formulăm câteva consideraţii despre dramaturgia românului stabilit în Franţa, oferind o perspectivă atipică. Cercetarea nu s-a dorit a fi una exhaustivă, obiectivul său fiind parcurgerea analitică a doar câteva dintre coordonatele operei lui Matei Vişniec. Astfel, am arătat că teatrul lui Matei Vişniec depăşește cu mult limitele absurdului şi propune o formulă dramatică originală, complexă, atipică, pe care am ales să o numim pseudoabsurdă. Această denumire este justificată de faptul că nonsensul este, în esenţă, doar o mască în spatele căreia se ascund semnificaţii multiple, personaje polivalente şi relaţii actanţiale complicate.

266 pagini

Cover for Matei Vişniec: dincolo de absurd: teză de doctorat