Traducerea, comunicare interculturală: teză de doctorat

Authors

Monica Năstasi

Synopsis

Limba este parte integrantă a culturii iar unii lingviști afirmă că ea este un fapt de cultură. Scriitorul este un mesager al unui anume context și timp istoric, așa cum traducătorul este un mesager al unui alt context și timp istoric. Pe de altă parte, traducerea este un proces care vizează limba, dar și cultura, deoarece sunt entități inseparabile. Considerăm că traducătorul trebuie să cunoască limba și cultura textului-sursă, precum și limba și cultura textului-țintă. Cu alte cuvinte, el trebuie să aibă competență lingvistică și culturală. Procesul de traducere este descris ca fiind un proces dificil deoarece presupune depășirea unor praguri care par (uneori chiar sunt) insurmontabile.

308 pagini

Cover for Traducerea, comunicare interculturală: teză de doctorat