Studii şi cercetări privind relaţia obţinere - structură – proprietăți a semifabricatelor din aliaje de aluminiu cu proprietăţi speciale: teză de doctorat

Authors

Alexandru Stăncioiu

Synopsis

Progresele deosebite realizate în ultima perioadă în tehnică impun o îmbunătăţire continuă a calităţii produselor metalurgice şi prin urmare o extindere a utilizării metalelor neferoase care au unele proprietăţi superioare materialelor metalice feroase. Aliajele de aluminiu pot fi obţinute sub formă de piese turnate, forjate sau matriţate, sub formă de tablă, benzi, folii, sârmă, profile etc. din aluminiu primar aliat cu diferite elemente în scopul îmbunătăţirii fluidităţii sau a durificării acestora. Dezvoltarea unor aliaje noi a urmărit cu precădere exploatarea intensivă a sistemelor susceptibile de a suferi transformări în stare solidă, astfel că în prezent cele mai numeroase mărci comercializate sunt înregistrate în grupele ASTM 2000, 6000, 7000 care grupează aliajele cu durificare structurală.

160 pagini

Cover for Studii şi cercetări privind relaţia obţinere - structură – proprietăți a semifabricatelor din aliaje de aluminiu cu proprietăţi speciale: teză de doctorat