Cercetări privind conversia sistemelor de producţie ale speciei Cyprinus carpio carpio - Linnaeus 1758, de la tehnologia convenţională la cea ecologică: teză de doctorat

Authors

Veta Nistor (Bulgaru)

Synopsis

Scopul realizării acestei teze de doctorat este de a contribui la cunoașterea și dezvoltarea acvaculturii ecologice, a conversiei și dezvoltării unor sisteme de producție ecologice (de tipul fermei piscicole Valea Ciorii cu un grad mai redus de amenajare și a fermei de cercetare - dezvoltare Cotu Chiului, cu un grad mai mare de sistematizare), care se bazează pe inputuri reduse, aflate în zonele ariilor protejate din rețeaua europeană NATURA 2000, la cerințele producției acvaculturii organice, în vederea dezvoltării durabile a sectorului, prin practicarea unei acvaculturi responsabile față de calitatea produsului, față de mediu și componentele sale.

211 pagini

Cover for Cercetări privind conversia sistemelor de producţie ale speciei Cyprinus carpio carpio - Linnaeus 1758, de la tehnologia convenţională la cea ecologică: teză de doctorat