Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor şi a culturilor starter fungice: teză de doctorat

Authors

Iuliana Andone (Leuștean)

Synopsis

Managementul deşeurilor, indiferent de natura lor, reprezintă o prioritate pentru identificarea de noi resurse regenerabile, pentru protecţia mediului înconjurător şi creşterea calităţii vieţii. Materialele lignocelulozice reziduale reprezintă sursa cea mai importantă de deşeuri organice, care conţin o cantitate mare de carbon, din care prin bioconversie, prin diferite procedee fermentative se pot obţine produse cu valoare economică (biocombustibili, bioaditivi, şi bioingrediente, chimicale etc.). Deşeurile urbane şi menajere, derivate din hârtie reziduală, reprezintă surse importante de celuloză, din care se pot obţine produse cu valoare economică. Studiile realizate în teza de doctorat au vizat biovalorificarea deşeurilor celulozice derivate din hârtie.

201 pagini

Cover for Biovalorificarea celulozei din hârtie reziduală prin utilizarea enzimelor şi a culturilor starter fungice: teză de doctorat