Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar: România versus alte state membre U. E.: teză de doctorat

Authors

Dumitru Dîmbu

Synopsis

Prezenta lucrare scoate în evidenţă diversitatea europeană şi existenţa mai multor modele de subdiviziune a competenţelor instituţionale în materie de justiţie naţională. În totalitatea statelor, ministerul de justiţie este responsabil cu managementul resurselor umane şi financiare, necesare funcţionării instanţelor de judecată şi structurilor de parchet, existând şi state în care instanţele supreme se bucură de autonomie administrativă şi financiară, ca atribut al statutului lor de putere independentă.

219 pagini

Cover for Studiu comparat privind specificitatea managementului carierei în sistemul judiciar: România versus alte state membre U. E.: teză de doctorat