Cercetări privind optimizarea însuşirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiţilor: teză de doctorat

Authors

Lorela Mihaela Georgescu

Synopsis

Teza de doctorat îşi propune ca obiective ştiinţifice: 1. realizarea unui studiu documentar dedicat influenţei făinii asupra calităţii biscuiţilor; 2. elaborarea, pe baza informaţiilor existente în literatura de specialitate, a unui studiu documentar care sa releve stadiul actual al cunoaşterii în domeniul fabricării biscuiţilor; 3. realizarea unor cercetări cu privire la influenţa fracţiunilor de făină asupra calităţii biscuiţilor; 4. stabilirea unei corelaţii între indicii de calitate ai diferitelor fracţiuni de făină şi calitatea biscuiţilor obţinuţi din aceste făinuri; 5. identificarea fracţiunilor de făină obţinute în procesul de măcinare al grâului care se pretează cel mai bine la fabricarea biscuiţilor; 6. realizarea unui studiu comparativ între rezultatele experimentale obţinute în urma analizelor fizico-chimice şi clasificarea probelor de biscuiţi în urma analizei senzoriale efectuate de către un grup de persoane « avizate » şi unul format din consumatori obişnuiţi.

221 pagini

Cover for Cercetări privind optimizarea însuşirilor de calitate ale făinii de grâu destinate fabricării biscuiţilor: teză de doctorat