Contribuţii privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conţinutului de armonici din reţelele electrice: teză de doctorat

Authors

Gelu Gurguiatu

Synopsis

Problema calității energiei electrice nu mai este percepută doar la un nivelul consumatorilor mari ci aceasta capătă contur inclusiv la puteri reduse ale consumatorilor conectați sau neconectați în sistemul electric. Mai mult decât atât, aceasta este importantă chiar acolo unde producția de energie electrică este locală formându-se așa numitele rețele izolate. Producerea de energie electrică din surse regenerabile capătă contur nu numai în rețelele izolate ci și acolo unde se utilizează rețeaua electrică națională iar potențialul regenerabil este generos. În acest mod se naște ideea utilizării de energie electrică obținută din surse regenerabile și suplinită din sursa clasică, atunci când sursa regenerabilă nu este disponibilă.

194 pagini

Cover for Contribuţii privind controlul filtrelor active în vederea reducerii conţinutului de armonici din reţelele electrice: teză de doctorat