Contribuţii la optimizarea sudării conductelor magistrale: teză de doctorat

Authors

Costică Voicu

Synopsis

Teza tratează calculul conductelor magistrale, schematizat ca pânză cilindrică, folosind ecuaţiile lui Cauchy. Conducta a fost luată în calcul ca o pânză dublu articulată şi dublu încastrată, supusă la greutatea proprie, presiune interioară şi presiune hidrostatică exterioară. S-au trasat epurele stărilor de tensiuni pe direcţie longitudinală şi circulară. În urma calculului s-a stabilit poziţia cordoanelor de sudură longitudinale ce îmbină tablele virolelor, poziţie în care tensiunile interne sunt minime. Sunt determinate compoziţiile chimice ale oţelului X70 şi proprietăţile mecanice ale acestuia. Se prezintă tehnologia actuală la sudarea conductelor, referindu-se la procedeul de sudare monoarc sub strat de flux. S-a prezentat cu caracter original schema pentru sudarea sub strat de flux a cordoanelor longitudinale ale tronsoanelor conductelor magistrale.

101 pagini

Cover for Contribuţii la optimizarea sudării conductelor magistrale: teză de doctorat