Modelarea proceselor termofizice din arcul electric: teză de doctorat

Authors

Carmen Cătălina Rusu

Synopsis

Elaborarea unui model matematic general tridimensional pentru analiza transferului termic în îmbinările sudate, realizate prin procedeul de sudare prin topire cu electrod fuzibil MIG şi sub strat de flux SF; Modelele propuse ţin seama de variaţia proprietăţilor termofizice a materialului cu temperatura, distribuţia diferită a fluxului termic în faţa şi în spatele sursei termice, de dimensiunile sursei/surselor termice şi de pierderile de căldură prin convecţie şi radiaţie în timpul procesului de sudare; - Stabilirea unor combinaţii ale funcţiilor de încărcare triunghiulare, asociate fluxului termic şi radiaţiei metalului de bază, care simulează un proces continuu de sudare, pentru cazul surselor termice multiple - multiarc; funcţiile dependente de timp s-au corelat cu timpul total de sudare, viteza de sudare şi tipul îmbinării analizate.

207 pagini

Cover for Modelarea proceselor termofizice din arcul electric: teză de doctorat