Contribuţii la studiul influenţei factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu: teză de doctorat

Authors

Petrică Hagioglu

Synopsis

Obiectele de patrimoniu confecţionate din diferite metale (Ag, Cu, Al, Ni etc.) sau aliaje (alamă, bronz, tombac) sunt expuse sistematic intemperiilor atmosferice şi sunt afectate în timp prin distrugere corozivă la suprafaţă sau în masă. Abordarea şi tratarea problematicii expuse este mereu actuală şi a făcut obiectul prezentei teze de doctorat. Pe parcursul studiului s-a încercat punerea în evidenţă a unor aspecte privind comportarea la coroziune a unor obiecte metalice, fiind un proces complex şi variat. Lucrarea are un suport documentar adecvat şi contribuţii originale prin experimente proprii.

166 pagini

Cover for Contribuţii la studiul influenţei factorilor de mediu asupra unor obiecte de patrimoniu: teză de doctorat