Contribuţii privind analiza conceptuală a reţelelor de traductoare ultrasonore cu aplicaţii în imagistica medicală: teză de doctorat

Authors

Laura Angelica Giușcă (Onose)

Synopsis

Analiza principalelor caracteristici ale ultrasunetelor şi a ecuațiilor de propagare a undelor ultrasonore în diferite medii evidențiază influența fenomenelor de reflexie şi refracţie precum și a atenuării, absorbţiei şi difuziei asupra calității imaginii ecografice. Pe lângă impedanţele acustice ale mediilor traversate şi unghiul de incidenţă pe care îl face fasciculul incident cu interfaţa, hotărâtoare sunt și dimensiunile structurilor interne ale ţesuturilor biologice şi lungimea de undă folosită. Creşterea frecvenţei radiaţiei ultrasonore (micşorarea lungimii de undă) are ca efect mărirea radiaţiei difuzate, afectând calitatea imaginilor obținute. Supraîncărcarea ecoului recepționat, ca efect al raportului dimensiuni-lungime de undă, este nedorită, și de aceea trebuie evitată. Atenuarea, direct proporțională cu pătratul distanţei parcurse de fasciculul ultrasonor, determină domeniul de frecvență utilizat în diferite tipuri de explorări ecografice.

157 pagini

Cover for Contribuţii privind analiza conceptuală a reţelelor de traductoare ultrasonore cu aplicaţii în imagistica medicală: teză de doctorat
Series