Contribuţii privind optimizarea energetică a sistemelor de acţionări electrice de c. c. cu funcţionare la flux variabil: teză de doctorat

Authors

Romeo Păduraru

Synopsis

Direcţia de cercetare în care se înscrie tema investigată este cea a dezvoltării unei structuri de control optimal, care să permită minimizarea consumului de energie în regim dinamic, pentru cazul particular al sistemelor de acţionare cu maşini de curent continuu funcţionând la flux variabil. Sistemele de acţionare electrică de curent continuu sunt comandate prin tensiune rotorică, la flux constant, pentru turaţii mai mici decât cea nominală şi prin diminuare de flux, la tensiune rotorică constantă, pentru turaţii peste cea de bază. În această a doua variantă sistemul este neliniar ca urmare a neliniarităţilor de tip produs din calculul cuplului electromagnetic şi al tensiunii electromotoare, dar şi al caracteristicii de magnetizare. Primul tip de neliniaritate este esenţial în funcţionarea sistemului deoarece afectează parametrii sistemului şi realizarea subsistemului de reglare automată. De asemenea, dinamica sistemului este diferită în cele două domenii de comandă.

182 pagini

Cover for Contribuţii privind optimizarea energetică a sistemelor de acţionări electrice de c. c. cu funcţionare la flux variabil: teză de doctorat