Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oţeluri termorezistente: teză de doctorat

Authors

Iuliana Magdalena Zburlea

Synopsis

Oţelurile nealiate (carbon) şi oţelurile aliate (slab aliate) având caracteristici specificate la temperaturi ridicate (termorezistente) sunt utilizate pe scară largă la realizarea elementelor de mare răspundere din centralele termoelectrice (rotoare de turbină, conducte pentru abur, buloane, etc). Aceste elemente sunt supuse în timpul exploatării la solicitări mecanice şi termice ridicate (presiuni până la 140 at. şi temperaturi atingând 560 grade C) pe durate îndelungate (până la 20 de ani de utilizare). Oţelurile termorezistente se caracterizează prin proprietăţi largi de utilizare datorită diferitelor combinaţii ale elementelor de aliere, respectiv a posibilităţilor de elaborare şi de tratamente termice care se pot aplica post - sudare. Având în vedere domeniile de utilizare, aceste oţeluri trebuie să asigure caracteristici de rezistenţă la temperaturi ridicate (fluaj), respectiv ductilitate, în special alungire şi gâtuire, la valori ridicate, stabile pe perioada de utilizare a structurii metalice.

199 pagini

Cover for Calitatea îmbinărilor sudate la conductele realizate din oţeluri termorezistente: teză de doctorat