Sistem integrat pentru stabilirea identităţii probelor ceramice: teză de doctorat

Authors

Daniela Niculae (Domnișoru)

Synopsis

Obiectele din ceramică sunt prezente alături de om, de-a lungul evoluţiei sale, de la începuturi până în zilele noastre. Pornind de la tăbliţele cu diverse grafisme, uneltele rudimentare sau vasele cu diferite întrebuinţări, până la dispozitivele mecanice sau electronice utilizate în ingineria aerospaţială, comunicaţii sau medicină, ceramica reprezintă materialul a cărui versatilitate este pe deplin demonstrată de evoluţia sa în timp.

389 pagini

Cover for Sistem integrat pentru stabilirea identităţii probelor ceramice: teză de doctorat
Series