Contribuţii privind evaluarea impactului evacuărilor industriale şi agricole din judeţul Brăila asupra apelor Dunării: teză de doctorat

Authors

Nicoleta Rotariu Roadevin

Synopsis

Toate cele trei metode utilizate în evaluarea impactului asupra mediului, coroborate cu o nouă noţiune - critericitatea conduc la acelaşi rezultat şi anume, poluarea factorului de mediu apă în principal şi apoi a celorlalţi factori de mediu precum şi a sănătăţii umane, este cauzată în primul rând de apele insuficient epurate sau neepurate de la fermele de creştere a animalelor şi procesare a cărnii, urmate apoi de fabricile de lapte şi patiserie. Reprezentările grafice au avut la bază graficele radar la care valoarea atinsă de fiecare factor sau variabilă se marchează pe propria sa rază (centrul reprezintă valoarea zero).

180 pagini

Cover for Contribuţii privind evaluarea impactului evacuărilor industriale şi agricole din judeţul Brăila asupra apelor Dunării: teză de doctorat