Studii şi cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel şi de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel: teză de doctorat

Authors

Ecaterina Cosor (Rusu)

Synopsis

Cercetările prezentate în teză urmăresc studii referitoare la optimizarea parametrilor de lucru cu privire la obţinerea pe cale electrochimică a nichelului pur şi a unor acoperiri nanocompozite în matrice de nichel cu faza dispersă (nanoparticule de TiO2 şi diamant). Straturile obţinute au fost caracterizate din punct de vedere structural şi al proprietăţilor mecanice (rugozitate, duritate). S-a urmărit în special, comportamentul la coroziune a straturilor electrodepuse realizate. Alegerea a fost motivată de faptul că mulţi specialişti cercetători din domeniul nanomaterialelor sunt preocupaţi de studiul depunerilor electrochimice a nanocompozitelor, ce au ca scop major obţinerea de noi straturi cu proprietăţi speciale.

200 pagini

Cover for Studii şi cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unor straturi electrodepuse de nichel şi de acoperiri nanocompozite cu matrice de nichel: teză de doctorat