Contribuţii privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice: teză de doctorat

Authors

Ana-Maria Chiselev

Synopsis

În urma studiului realizat, putem să subliniem următoarele lucruri referitoare la acest tip de reţele: atât reţelele plane liniare cât şi cele dispuse pe un cilindru, fără timp de întârziere, prezintă o directivitate bună, pentru frecvenţe mici; introducerea timpului de întârziere între elemente succesive conduce la erori mari în ceea ce privește apariţia lobilor principali şi secundari. Ca direcţii viitoare de cercetare, ar fi interesant de studiat reţele de traductoare cu mai multe elemente sau cu alte geometrii decât cele considerate în cadrul acestei cercetări, realizate din acest material inteligent EMFI. O dată cu creşterea numărului de elemente, se va obţine o mai bună directivitate, deoarece suprafaţa care emite va fi mai mare, dar se va pierde din miniaturizarea dispozitivului, aşa cum i se impune unui cap biomimetic ultrasonor. De asemenea, timpul de întârziere aplicat fiecărui element poate fi modificat, pentru a se vedea îmbunătăţiri ale directivităţii în zona Fraunhofer.

200 pagini

Cover for Contribuţii privind corelarea parametrilor de propagare a undelor ultrasonore cu tehnologia de realizare a capetelor sonar biomimetice: teză de doctorat
Series