Filme semiconductoare multifuncţionale cu aplicaţii în optoelectronică și dispozitive fotovoltaice: teză de doctorat

Authors

Ioan Bogdan Diaconu

Synopsis

Una dintre cele mai importante provocări ale tehnologiei actuale este de a dezvolta acele tehnologii de producere a energiei care reduc dependenţa de combustibilii fosili şi care reduc emisiile de dioxid de carbon ce reprezintă principala sursă a schimbărilor climatice. Energia electrică este forma cea mai versatilă şi flexibilă dintre toate formele de energie pe care le folosim în prezent pentru un număr tot mai mare de aplicaţii. Indicele calităţii vieţii din orice ţară, de obicei evaluat prin indicele dezvoltării umane (IDU), depinde în mod semnificativ de consumul de energie electrică (kWh/an) din acea ţară.

180 pagini

Cover for Filme semiconductoare multifuncţionale cu aplicaţii în optoelectronică și dispozitive fotovoltaice: teză de doctorat