Contribuţii privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive: teză de doctorat

Authors

Florica Gugiu (Szendrei)

Synopsis

Obiectivul acestui studiu este analiza ştiinţifică a compoziției și a porozității în mostrele de ceramică veche provenind din zonele Barboși și Cucuteni, analiză care să permită o diferenţiere între mostrele de ceramică veche autentică şi falsă. Ca metode de analiză nedistructivă s-a folosit analiza cu ultrasunete şi microscopia electronică prin scanare. Direcţia şi activităţile de cercetare vizează nivelul actual al cercetării în domeniu, adaptarea teoriilor şi modelelor privind mediul poros, propagarea ultrasunetelor prin materialele poroase, determinarea porozităţii deschise, determinarea parametrilor acustici, pentru studiul ceramicii. Metodele de analiză a materialelor poroase se referă în general la cele cu porozitate mare. De aceea s-au adaptat aceste metode de analiză pentru ceramica veche, care este un material cu o porozitate mică.

129 pagini

Cover for Contribuţii privind caracterizarea microstructurală a ceramicilor de patrimoniu folosind tehnici nedistructive: teză de doctorat