Gazeificarea biomasei în scopul recuperării energetice şi protecţiei mediului: teză de doctorat

Authors

Elena Stratulat

Synopsis

Pentru a îmbunătăţi siguranţa în alimentarea cu energie şi a răspunde în acelaşi timp cerinţelor de mediu, Carta Verde a Uniunii Europene evidenţiază necesitatea ca resursele de energie regenerabilă să devină o parte tot mai importantă din structura producţiei de energie. Minimizarea impactului de mediu are trei direcţii principale de acţiune: înlocuirea energiilor poluante cu altele mai puţin poluante, introducerea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze şi creşterea eficienţei energetice. În condiţiile mediului topo-geografic existent, se apreciază că România are un potenţial energetic ridicat de biomasă, evaluat la circa 7600 mii tep/an, ceea ce reprezintă aproape 19% din consumul total de resurse primare la nivelul anului 2005. Lucrarea de faţă a studiat evoluţia procesului de gazeificare a biomasei realizând un pas înainte în continuarea cercetărilor anterioare din domeniu.

169 pagini

Cover for Gazeificarea biomasei în scopul recuperării energetice şi protecţiei mediului: teză de doctorat