Estimarea, corecţia şi analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea şi fluxurile atmosferice: teză de doctorat

Authors

Carmelia Mariana Negruțu (Dragomir)

Synopsis

Tema tezei de doctorat “Estimarea, corecţia şi analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea şi fluxurile atmosferice” tratează în primul rând procedeele de măsurare a fluxurilor atmosferice, de analiză a setului de date pentru fluxurile de căldură sensibilă şi latentă şi fluxul de CO2, colectate la staţia meteorologică Lutjewad din Olanda, precum şi tehnicile de modelare şi estimare a acestora. De asemenea, s-a prezentat modalitatea de inventariere a poluanţilor atmosferici utilizată la nivelul judeţului Brăila, România. În linii mari, obiectivele generale propuse spre rezolvare în cadrul acestei lucrări sunt legate de aducerea unor contribuţii în domeniul estimării fluxului de CO2 din atmosferă, o componentă importantă a ciclului terestru al carbonului, iar o estimare precisă a fluxurilor de căldură şi CO2 este esenţială pentru estimarea balanţei de energie şi a schimbului net de CO2 dintr-un ecosistem. Un alt obiectiv important este compararea a două metode de inventariere a poluanţilor atmosferici, CORINAIR 1995 şi AP 42, metode utilizate în perioada 1999-2002, şi CORINVENT-CORINAIR, utilizată în perioada 2003-2008.

206 pagini

Cover for Estimarea, corecţia şi analiza rezultatelor unor măsurători privind poluarea şi fluxurile atmosferice: teză de doctorat