Controlul procesului tehnologic de măciniș

Authors

Iuliana Banu (coordonator)

Synopsis

Lucrarea este destinată atât specialiștilor din industria de profil, cercetătorilor din domeniu, cât și doctoranzilor, masteranzilor și cursanților de la formele de studiu postuniversitar. În carte sunt tratate probleme legate de controlul procesului tehnologic de măciniș, fiind prezentate atât aspecte fundamentale ale procesului de producție din industria morăritului, cât și noțiuni specifice de microbiologie, contaminanți chimic, de analiză fizico-chimică și reologică, precum și aplicații ale calculului statistic în industria morăritului.

2011, 238 pagini

ISBN 978-606-8008-99-8

Cover for Controlul procesului tehnologic de măciniș