Măcinișul multicerealier

Authors

Iuliana Banu
“Dunarea de Jos“ University of Galati

Synopsis

Lucrarea MĂCINIŞUL MULTICEREALIER include rezultate ştiinţifice şi tehnice obţinute în cadrul investigării posibilităţii de obţinere de făinuri multicerealiere la o moară cu valţuri.

Cartea a fost structurată în patru capitole ce cuprind informaţii despre compatibilitatea fizică şi structurală a diferitelor cereale, ca premise de formare a amestecurilor multicerealiere, despre pregătirea amestecurilor multicerealiere pentru măciniş, recomandări pentru procesul de măciniş şi, în final, informaţii despre proprietăţile tehnologice şi nutriţionale ale fracţiunilor de măciniş.

2018, 68 pagini

ISBN 978-606-696-109-7

Cover for Măcinișul multicerealier